AVG

Privacy verklaring AVG

Framedvideostudio respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens:

Framedvideostudio verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

– Voor en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Emailadres

– Gegegevens over uw activiteiten op onze website

– Video’s en/of foto’s in opdracht voor u gemaakt

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

– Facturering en betaling van uw opdrachten

– u te kunnen bereiken ivm mijn dienstverlening mbt uw opdrachten

– wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte

Framedvideostudio heeft geen geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

– personalia, waaronder adres, telefoonnummer en emailadres: 7 jaar ivm wettelijke verplichting

– video’s en/of foto’s: 2 jaar tenzij een andere (na)bestelperiode is overeengekomen

Deelt Framedvideostudio uw gegevens met andere partijen?

– Wij verkopen GEEN persoonsgegevens aan derde partijen en verstrekt uw gegevens alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door u gegeven opdracht of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gebruik Cookies

– Framedvideostudio maakt op haar website geen gebruik van Cookies.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

– U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, of verwijderen. Ook heeft u het recht uw toestemming voor uw gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking hiervan. U kunt uw verzoek hiervoor bij ons indienen door dit te mailen aan info@framedvideostudio.nl. Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage of aanpassing van uw persoonsgegevens door u is gedaan verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onder aan het paspoort en burgerservicenummer zwart ter bescherming van uw privacy. Wij zullen uw verzoek z0 spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken verwerken. Een eventuele klacht kunt u indienen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us.

Wij verzoeken u direct contact op te nemen met Framedvideostudio indien u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed worden beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik van uw gegevens.